DMCR NEWS

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 1

  • 25 เม.ย. 2560
  • 1,237

ดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง