DMCR FACEBOOK

ทช. ชวนชุมชนฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำหาดเจ้าสำราญ – แหลมผักเบี้ย

  • 16 พ.ค. 2560
  • 784
ทช. ชวนชุมชนฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำหาดเจ้าสำราญ – แหลมผักเบี้ย

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช.ที่๓(เพชรบุรี) ร่วมกับกลุ่ม ธนาคารปูหาดเจ้า – แหลมผักเบี้ย จัดกิจกรรม “โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำหน้าบ้าน หาดเจ้าสำราญ – แหลมผักเบี้ย” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนชายฝั่ง ตาม พรบ. ทช. มาตรา ๑๖ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐ คน ร่วมกันปล่อยแม่พันธ์ุปูม้า ๒๐๐ ตัว และพันธุ์ลูกปูม้า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง