DMCR NEWS

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 8

  • 26 พ.ค. 2560
  • 1,010

 

ดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 8.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง