DMCR NEWS

2560-06-07 ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

  • 7 มิ.ย. 2560
  • 2,705

  

ดาวน์โหลด

dmcr2.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 4.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 190

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง