DMCR NEWS

2560-06-30 มาตราการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายเเรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นุ้ยและเกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

  • 30 มิ.ย. 2560
  • 1,843
2560-06-30 มาตราการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายเเรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นุ้ยและเกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ดาวน์โหลด

SCAN0048.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 69

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง