DMCR NEWS

ทช.ประชุมคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย

  • 12 ส.ค. 2560
  • 1,152
ทช.ประชุมคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกลุ่มนิติการ จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน และเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุม  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 40 คน ซึ่งมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดังกล่าว เป็นมาตรการคุ้มครองที่มีกรณีจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณถูกทำลายให้เสียหายอย่างร้ายแรง จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 โดยมาตรการดังกล่าวจะสามารถคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งผลดีและเกิดประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง