DMCR NEWS

ปลัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

  • 5 ต.ค. 2560
  • 881
ปลัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

          วันนี้ (5 ต.ค.60 ) เวลา 08.45 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปก.ทส.) เดินทางไปตรวจราชการในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมผู้บริหารในพื้นที่ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปในการดังกล่าวด้วย หลังจากเสร็จสิ้นรับฟังการบรรยายดังกล่าว ปลัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายในประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การตั้งป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด การใช้เงินกองทุนพิทักษ์ป่า เงินสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การสร้างความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดใช้กระดาษ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำร่องใช้กระดาษรีไซเคิล 100% การใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน การทวงคืนผืนป่า มติ ครม.เกี่ยวกับป่าชายเลน
          ในการนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการนำเสนอเกาะกระ เป็นพื้นที่คุ้มครอง และกรณีก้นบุหรี่ชายหาด จะใช้ประกาศตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ใน 12 จังหวัด 15 หาดและนอกจากนี้ยังได้แจ้งผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเรื่องการสนับสนุนเรือ ทุ่นผูกเรือ และการอบรมนักดำน้ำด้วย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเสริมในเรื่องก้นกรองบุหรี่ ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยยากเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทิ้งท้ายด้วย

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง