DMCR NEWS

ปลัด ทส. ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบาย หน่วยงาน ทช.

  • 5 ต.ค. 2560
  • 908
ปลัด ทส. ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบาย หน่วยงาน ทช.

          วันนี้ ( 5 ต.ค.60) เวลา 10.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปก.ทส.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมดังกล่าวเริ่มต้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ที่ 2 ซึ่งหลังการตรวจเยี่ยมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปลูกต้นจิกทะเล ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 44 ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ติดกันพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปจากหัวหน้าสถานีฯ ในเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ทั้งเรือง การจัดพื้นที่ทำกิน การปลูกป่าชายเลน การเพาะพันธุ์กล้าไม้ และบรรยายสรุปต่อด้วย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมฯ เกี่ยวกับภารกิจในเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชน นักเรียน ประชาชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น


          ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายและข้อคิดในเรื่องการสร้างองค์ความรู้ให้คนในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องรับรู้ประโยชน์ของทรัพยากรก่อน การจัดที่ดินทำกินต้องมีความสมดุลกันระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ เรื่องการปลูกพันธุ์ไม้อื่นๆนอกจากโกงกาง นอกจากนี้นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวถึงการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน โดยขณะนี้ กำลังจัดการประมูล หากดำเนินการเสร็จจะพิจารณาจัดสรรตาม ความจำเป็นต่อไป นอกจากนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ฝากให้หน่วยงานเร่งดำเนินการในเรื่องป่าในเมือง ตลาดนัดชุมชน ทิ้งท้ายด้วย

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง