DMCR NEWS

ทช.หารือเตรียมความพร้อม MOU หน่วยงานร่วมกิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่

  • 11 ต.ค. 2560
  • 2,364
ทช.หารือเตรียมความพร้อม MOU หน่วยงานร่วมกิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่

          เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่  เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในการ MOU ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ ได้มีผู้ที่เกี่ยวข้องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามดังกล่าว ประกอบไปด้วย 1.การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มนิติการร่างหนังสือบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ เทศบาลจังหวัด ในเขตชายหาดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 2.การจัดทำ VTR. มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอเขตชายหาดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และเปิดตัวนายกเทศมนตรีแต่ละพื้นที่ 3.การจัดนิทรรศการ มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และบริษัทออแกไนซ์ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมชายหาดปลอดบุหรี่/สภาพปัญหาที่มาของขยะทะเล/ปัญหาของบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งได้มีการกำหนดการจัดพิธีลงนามฯ โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะได้จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้จะมีการนัดประชุมคณะทำงาน ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง