DMCR NEWS

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

  • 14 ต.ค. 2560
  • 3,687
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

"พระเจ้าอยู่หัวทรงอ่อนพระทัยรับสั่งให้ข้าพเจ้าฟัง บอกนี่นะเดี๋ยวนี้ฉันก็พยายามให้สุดใจที่จะไม่ให้ใครมาทำลายป่าชายเลน ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทรงห่วงป่าชายเลนมาก รับสั่งว่ารู้มั๊ยสิริ ป่าชายเลนนี่คืออนุบาล เท่ากับว่า ปู ปลา กุ้ง อะไรต่างๆ เขาใช้เป็นที่ที่ตอนเขาเกิดมาเล็กๆ ยังสู้กับโลกไม่ไหว เขาใช้เป็นที่พักพิง แล้วก็โตวันโตคืนขึ้นมาเพื่อให้เราจับกิน”

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง