DMCR NEWS

รองฯ ศักดิ์ดา ร่วมประชุม คกก. ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  • 18 ต.ค. 2560
  • 868
รองฯ ศักดิ์ดา ร่วมประชุม คกก. ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 18 ต.ค.60 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13/2560 จัดโดยกรมป่าไม้ สำนักการอนุญาต โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง