DMCR NEWS

ทช.รับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ

  • 24 ต.ค. 2560
  • 825
ทช.รับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ

          เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ จึงทรงเล็งเห็นและทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูน และความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าน้อมถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ตราบจนทุกวันนี้

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

          วันนี้ (24 ต.ค.60 ) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน ๑๘๐ คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ พร้อมกันนี้ได้มีผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวประกอบด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะจิตอาสาเฉพาะกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง