DMCR NEWS

2560-10-31 คำสั่ง เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด

  • 31 ต.ค. 2560
  • 3,782
2560-10-31 คำสั่ง เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรม ทช 1064-2560.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 1.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 118
แนบที่แนบท้ายคำสั่ง .PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 10.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 74

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง