DMCR คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ทช.

2560-10-31 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด

  • 31 ต.ค. 2560
  • 3,589
2560-10-31 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด

ดาวน์โหลด

mou scan.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 2.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 123

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง