DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด พ.ศ. 2560

  • 31 ต.ค. 2560
  • 6,942

ดาวน์โหลด

mou scan.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 2.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 185

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง