DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงเพชรบุรี ไม่พบผิดกฎหมาย

  • 21 ก.พ. 2561
  • 173
ตรวจเรือประมงเพชรบุรี ไม่พบผิดกฎหมาย

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๔ (เพชรบุรี) นำเรือ ทช.๒๐๘ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลเพชรบุรี รวม ๔ ลำ เป็นเรืออวนลากคู่ เรืออวนล้อมจับ และเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารทะเบียนเรือและการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำการประมงแบบถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดและกระทำผิด พรบ.ทช. พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกำหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำสั่ง คสช.ต่าง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง