DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งทะเลด้านตระวันออกของเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 23 ก.พ. 2561
  • 386

ดาวน์โหลด

สำรวจและเก็บข้อมูล เกาะภูเก็ต.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง