DMCR NEWS

โรงพยาบาลเต่าแห่งแรกในเอเชีย

  • 6 มี.ค. 2561
  • 381

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พลเรือตรี วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการทหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สัตว์แพทย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างโรงพยาบาลเต่า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการรักษาเต่าทะเลจาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิล์มมาสเตอร์จำกัด ซึ่งภายในประกอบด้วย ห้องรักษาพยาบาล ผ่าตัด เก็บเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติงานของสัตว์แพทย์ที่มีความทันสมัย และครบวงจร

สำหรับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เมื่อปี 2538 ทางกองทัพเรือได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันเต่าทะเลฝั่งอันดามัน โดยได้มอบให้ทางกองทัพเรือภาคที่ 3 ในการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลขึ้นมา ซึ่งได้กำหนดจุดอนุบาลเต่าทะเล จำนวน 2 จุด ในพื้นที่แรกเป็นการอนุรักษ์เพาะฟักไข่เต่าในพื้นที่เกาะ 1 หรือเกาะหูยง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ส่วนพื้นที่ที่ 2 เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ดังนั้น การก่อสร้างโรงพยาบาลเต่าขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กองทัพเรือ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ เพื่อทำหน้าที่เพาะฟัก และอนุบาลลูกเต่าทะเลก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีเต่าทะเลได้มีอาการเจ็บป่วยจำนวนมาก ทางหน่วยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านอนุรักษ์ จึงได้จัดสร้างโรงพยาบาลเต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ดูแลรักษาเต่าทะเลรวมทั้งเป็นสถานที่ในการศึกษา วิจัย จัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาล และติดตามอาการรักษาพยาบาลเต่าที่เจ็บป่วยต่อไป

ที่มา  สำนักข่าวทีนิวส์ออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง