DMCR NEWS

ครม.สัญจรติดตามการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งเพชรบุรี

  • 6 มี.ค. 2561
  • 520

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการในท้องที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจใน จ.สมุทรสาคร แล้ว นายกฯ พร้อมคณะได้เดินทางมายังธนาคารปูม้า ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล คอยต้อนรับและนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชมบรูด้าให้นายกฯ รับทราบ

หลังจากนั้น นายกฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการแม่น้ำเพชรบุรี การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะโดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี อทช.พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีฯ และนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีฯ ได้รอต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรวมถึงสถานการณ์ชายฝั่งและสถานภาพ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้นายกฯ ได้รับทราบ

ที่มา  แนวหน้าออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง