DMCR NEWS

ประกาศคณะกรรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 12 มี.ค. 2561
  • 1,168

 

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง