DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ (กายภาพ-ชีวภาพ) จังหวัดกระบี่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 12 มี.ค. 2561
  • 281

ดาวน์โหลด

งานศึกษาเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ (กายภาพ-ชีวภาพ)จ .pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง