DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา และออกแบบรายละเอียดโครงสร้างการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบและจัดการซ่อมแซมปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ระยะที่ ๑) โดยวิธีคัดเลือก

  • 13 มี.ค. 2561
  • 367

ดาวน์โหลด

ผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาจัดการซ่อมแซม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง