DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทคอมพิวเตอร์ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์เลขที่ 07-08-002/305 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 16 มี.ค. 2561
  • 185

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง