DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)

  • 19 มี.ค. 2561
  • 253

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.01 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง