DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ตราด) )

  • 2 เม.ย. 2561
  • 210

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว 13 รายการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง