DMCR NEWS

อทช.ตามงานเข้มผู้บริหาร เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์

  • 5 เม.ย. 2561
  • 237

วันนี้(5เม.ย.61)นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามงานตามข้อสั่งการต่างๆ อาทิ การเตรียมการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก (8มิ.ย.61)การเปิดป่าในเมืองของ จ.พังงา วันที่18-19พ.ค.61 การเปิดป่าในเมือง จ.ระยอง 26 เม.ย.61 การปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ การร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า ฯลฯ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง