DMCR NEWS

อธิบดี ทช.นำทีมเที่ยวงานมหาสงกรานต์ ตำนานไทย

  • 7 เม.ย. 2561
  • 409

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” พระราชทานแก่ประชาชน พร้อมกับให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช มาประดิษฐานให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้สักการะและสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ซึ่งงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

นายจตุพร กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงนำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งสวมใส่ชุดไทยและเสื้อลายดอกมาเที่ยวชมงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย อีกทั้งเพิ่มสีสันที่สดใสให้กับงาน ในการนี้ ท่านอธิบดีฯ และคณะได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ทุกๆ คน อีกทั้งเยี่ยมชมวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านของไทย ตลอดจนชมกิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทราย และชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ ปิดท้ายด้วยการแวะชิมอาหารจากร้านค้าชื่อดังต่างๆ ที่มาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้อีกด้วย

    

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง