DMCR NEWS

ทช. ประชุมเข้มด้านไอที

  • 9 เม.ย. 2561
  • 196

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานตามพันธกิจด้านการบริหารจัดการ งานวิชาการ และการให้บริการแก่ประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามโครงสร้างของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการจัดประชุมขึ้น โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดี ทช. เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง