DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ให้สัมภาษณ์การเดินหน้าโครงการป่าในเมือง

  • 10 เม.ย. 2561
  • 353

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บันทึกเทปสนทนาในประเด็น “โครงการป่าในเมือง” ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในช่วงรายการ “NBT มีคำตอบ” ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00 น. โดยมีคุณปวีณา ฟักทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องStudio 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ดังกล่าวจะออกอากาศในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 11.00 น.

สำหรับโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองให้มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชมเพื่อดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินงานภายใต้การมุ่งเน้นการพัฒนาที่คำนึงถึงเรื่องความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ด้วยการดำเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ผืนป่าในเขตเมือง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง