DMCR NEWS

ทช. สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2561

  • 11 เม.ย. 2561
  • 552

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561” โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานพร้อมกล่าวคำอวยพรให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ในการนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และท่านอาวุโสของกรมฯ เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งนับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่ที่คนไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ รวมถึงเป็นการแสดงความนอบน้อมที่ผู้น้อยมีต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออีกด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง