DMCR NEWS

ทส.รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ 2561

  • 11 เม.ย. 2561
  • 316

วันนี้ (11 เมษายน 2561 ) เวลา 14.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธาน โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (อทช.) พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีและรดน้ำขอพรจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

     

จากนั้น รมว.ทส. ได้มอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบในสังกัดกระทรวงฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 55 รางวัล และ รางวัลโครงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็น “คนดีศรี สป.” ต้นแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่สป.ทส. และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี 2560 แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อเป็นการยกย่องชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีความประพฤติตน ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง