DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

  • 12 เม.ย. 2561
  • 207

เนื่องด้วย ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนมักจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมครอบครัวทำบุญ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ตลอดจนท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทางหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุให้มีความปลอดภัยและรวดเร็ว จึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยนายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ  ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พื้นที่บ้านกลาง-บางพัฒน์ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ เรือ อุปกรณ์การช่วยเหลือเบื้องต้นที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำ เข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่มาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวนี้ ในการป้องกันเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี  2561

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง