DMCR NEWS

รอง อทช. ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยวันหยุดยาวสงกรานต์

  • 14 เม.ย. 2561
  • 210

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.2561 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตามนโยบายให้ทุกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณท่าเทียบเรือสะพานจรินทร์ อ.ศรีราชา พร้อมทั้งได้ติดตามประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่) บริเวณชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับและให้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลามาปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลดังกล่าวด้วย

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง