DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรวบรวม วิเคราะห์สารมลพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจิยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

  • 23 เม.ย. 2561
  • 582

ดาวน์โหลด

จ้างรวบรวมวิเคราะห์สารมลพิษ-ประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง