DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 29 ก.ค. 2557
  • 1,260
ทช. จัดประชุมการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดประชุมเรื่อง การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิฑูรย์  ชลายนนาวิน รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการป้องกัน ปราบปรามรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

                  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง