DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลการอพยพ/ประชากร/แหล่งพักพิง ของนกน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โดยวิธีเฉะพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 27 เม.ย. 2561
  • 312

ดาวน์โหลด

งานสำรวจและเก็บข้อมูลการอพย ประชากร แหล่งพักพิงของนกน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง