DMCR NEWS

ปลูกหญ้าทะเล

  • 6 ส.ค. 2557
  • 897
ปลูกหญ้าทะเล

          ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประชาชนในชุมชน เยาวชน ตำบลเกาะศรีบอยา ร่วมปลูกหญ้าทะเลบริเวณชายหาดเกาะปู ต.เกาะศรีบอยา จ.กระบี่ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ในระบบนิเวศให้กับชายฝั่งแหล่งอาหารสัตว์น้ำทะเล อาทิ หอยชักตีน ปลา ปู เต่าทะเล และพะยูน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. ร่วมกิจกรรมณในครั้งนี้ ณ ชายหาดเกาะปู ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันก่อน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง