DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการงานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการ (งานเก็บข้อมูลปริมาณการสะสมของตะกอน) รอบที่ 2 ท้องที่จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 4 พ.ค. 2561
  • 162

ดาวน์โหลด

งานโครงการงานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพดื่อวางแผนการจัดการ(งานเก็บข้อมูลปริมาณการสะสมของตะกอน)รอบที่2ท้องที่จังหวัดกระบี่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง