DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนระยะยาวในแปลงถาวร กิจกรรมสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในแปลงถาวรท้องที่จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 22 พ.ค. 2561
  • 481

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาช่วยเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ ในแปลงถาวรจ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง