DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บสารมลพิษ (งานเก็บข้อมูลขยะ) ท้องที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักส์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 24 พ.ค. 2561
  • 392

ดาวน์โหลด

จ้างเหมางานเก็บข้อมูลขยะ ท้องที่จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง