DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน พื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 24 พ.ค. 2561
  • 352

ดาวน์โหลด

จ้างเหมางานสำรวจเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจประจวบคีรีขันธ์ pdf.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง