DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดทำร่างรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

  • 28 พ.ค. 2561
  • 311

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดทำร่างรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง