DMCR NEWS

ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red Tide)

  • 11 มิ.ย. 2561
  • 476
ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red Tide)

ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสี มีผลจากแพลงก์ตอนพืชบางชนิดเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว จนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนไปจากสีปกติ มีผลกระทบ เช่น อาจทำให้สัตว์น้ำตายเนื่องจากขาดออกซิเจน ทัศนียภาพเสื่อมโทรม หรือทำให้น้ำเสียจนมีกลิ่นเหม็น 

ดาวน์โหลด

ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red Tide).jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง