DMCR INFOGRAPHIC

ต้นโกงกางใบเล็กยักษ์

  • 12 มิ.ย. 2561
  • 1,663
ต้นโกงกางใบเล็กยักษ์

พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง เป็น 1 ใน 4 พื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO และเป็นแห่งเดียวที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน โดยได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2540 

ดาวน์โหลด

ต้นโกงกางใบเล็กยักษ์.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32