DMCR INFOGRAPHIC

พืชในทะเล

  • 12 มิ.ย. 2561
  • 6,246
พืชในทะเล

พืชทะเลทุกชนิดจะมีคลอโรฟิลล์เพื่อสังเคราะห์แสง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. พืชที่มีขนาดเล็กและล่องลอยในมวลน้ำ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช เป็นผู้ผลิตขั้นต้นที่สำคัญของห่วงโซ่อาหาร 
2. พืชที่ยึดติดกับพื้นหรือวัสดุอื่นๆ ในทะเล ได้แก่ สาหร่ายทะเล และหญ้าทะเล เป็นต้น เป็นแหล่งอาหารขั้นต้นของสัตว์ทะเล

ดาวน์โหลด

พืชในทะเล.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 149