DMCR INFOGRAPHIC

ปลาตาเหลือก หรือ ปลาตาตุ่ม

  • 12 มิ.ย. 2561
  • 1,595
ปลาตาเหลือก หรือ ปลาตาตุ่ม

ชื่อไทย : ปลาตาเหลือก หรือ ปลาตาตุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pellona ditchela 
ชื่อสามัญ : Indian pellona

ข้อมูลจาก คู่มือภาพจำแนกชนิดพืชและสัตว์น้ำที่สำคัญในทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง 

ดาวน์โหลด

ปลาตาเหลือก หรือ ปลาตาตุ่ม.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28