DMCR INFOGRAPHIC

การตีฟินส์ (ตีนกบ)

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 1,340
การตีฟินส์ (ตีนกบ)

ปะการังเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่มีหินปูนเป็นโครงร่างแข็ง มีหนวดที่คอยโบกสะพัดเพื่อจับเป็นแพลงก์ตอนในน้ำเป็นอาหาร และอีกส่วนหนึ่งมาจากสารอาหารที่สาหร่ายสร้างขึ้น สาหร่ายที่ว่านี้โดยทั่วไปเรียกว่า “ซูแซนเทลลี่” (Zooxanthellae) เป็นสาหร่ายเซลล์เดียว ที่อาศัยเกาะปะการังอยู่แบบมีประโยชน์ร่วมกัน 

ดาวน์โหลด

การตีฟินส์ (ตีนกบ).jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31