DMCR INFOGRAPHIC

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบมีชีวิต

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 868
การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบมีชีวิต

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล แบ่งเป็น 5 ประเภท
วันนี้ขอนำเสนอประเภทที่ 1 คือ สภาพซากแบบมีชีวิตโดยแรกพบมีชีวิต แล้วจึงตายในขณะขนย้ายหรือทำการรักษา ทราบวันและเวลาตายที่แน่ชัด หลังจากนั้นนักวิจัยจะทำการเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไป

ดาวน์โหลด

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบมีชีวิต.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29