DMCR INFOGRAPHIC

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากสด

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 766
การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากสด

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล แบ่งเป็น 5 ประเภท
วันนี้ขอนำเสนอประเภทที่ 2 คือ สภาพซากแบบซากสดเป็นซากที่ไม่มีกลิ่นเหม็น และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการตาย หลังจากนั้นนักวิจัยจะทำการเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างผิวหนังเพื่อตรวจ DNA หาสาเหตุต่อไป

ดาวน์โหลด

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากสด.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29