DMCR INFOGRAPHIC

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากเริ่มเน่า

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 1,925
การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากเริ่มเน่า

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล แบ่งเป็น 5 ประเภท
วันนี้ขอนำเสนอประเภทที่ 3 คือ สภาพซากแบบซากเริ่มเน่า เป็นซากที่เริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็น แต่หนังและเกล็ดที่กระดองยังคงอยู่เหมือนเดิม หรือเริ่มหลุดลอกเล็กน้อย อวัยวะภายในยังคงสังเกตเห็นได้ชัด หลังจากนั้นนักวิจัยจะทำการเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างผิวหนังเพื่อตรวจ DNA หาสาเหตุต่อไป

ดาวน์โหลด

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากเริ่มเน่า.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46