DMCR INFOGRAPHIC

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากเน่ามาก

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 2,093
การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากเน่ามาก

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล แบ่งเป็น 5 ประเภท
วันนี้ขอนำเสนอประเภทที่ 4 คือ สภาพซากแบบซากเน่ามาก เป็นซากที่มีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง เกล็ดเผยอขึ้นหรือหลุดลอก ผิวหนังหลุดลอก หรือเน่าเหลว อวัยวะภายในเน่าเหลว หลังจากนั้นนักวิจัยจะทำการเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างผิวหนังเพื่อตรวจ DNA หาสาเหตุต่อไป

ดาวน์โหลด

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากเน่ามาก.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50